Rate this post

– Về căn bản, các Tướng ngụy điều có khả năng hồi hộ mạnh, có thể kết hợp với nhau tạo thành 1 Động Cơ Bất Tử.

Đang xem: Cách chơi danh tướng 3q

– Động Cơ Bất Tử tức là mỗi lượt giúp Tướng chỉ định hồi phục đủ lượng nộ khí, giúp Tướng mỗi lần ra tay đều có thể thi triển được kỹ năng.

– Cách chơi Động Cơ Bất Tử rất đa dạng và linh hoạt, có thể dựa trên Tướng đang có và nhu cầu cá nhân để tạo ra trận hình Động Cơ Bất Tử của riêng mình.

Đội hình Sát Thương Trận:

(Điển Vi – Trương Hợp – Hứa Chử – Trương Liêu – Tuân Úc)

*

Cách đánh:

• Điển Vi sát thương bạo kích cao, kết hợp với Hứa Chử tiêu diệt kẻ địch sinh lực thấp, Trương Liêu đột kích hàng sau.• Trương Hợp kỹ năng kèm Vô Địch Thuẫn có khả năng bảo vệ đồng đội mạnh, Tuân Úc trị liệu hiệu quả và trị liệu khi bị tấn công đảm bảo khả năng sống sót của đồng đội.• Đội hình này đã kích hoạt được hai nhóm hợp kích Điển Vi + Hứa Chử, Trương Liêu + Trương Hợp, sát thương tăng mạnh.

Phân tích tướng:

Vị trí 1 Điển Vi, sát thương bạo kích cao, có thể đánh trọng thương hoặc diệt nhanh kẻ địch ở vị trí hàng dọc.

Vị trí 2 Trương Hợp, thi triển kỹ năng tấn công đơn vị Tướng địch hàng sau và vô địch thuẫn bảo vệ đồng đội sinh lực thấp nhất, có khả năng bảo vệ mạnh.
Vị trí 3 Hứa Chử, thi triển kỹ năng tấn công địch hàng trước kèm Truy Kích chắc chắn bạo, khả năng tiêu diệt kẻ địch sinh lực thấp mạnh.

Vị trí 4 Trương Liêu, thi triển kỹ năng tấn công địch hàng sau, có thể kết hợp với Điển Vi, Trương Hợp gây đả kích chí mạng cho Tướng địch hàng sau.• Vị trí 5 Tuân Úc, trị liệu hiệu quả cực cao, khả năng hồi sinh lực khi bị tấn công đảm bảo khả năng sống sót của đội.• Vị trí 6 Nhân vật, sát thương cao, sinh lực cũng không tồi, đánh được chịu đòn được (Tất cả vị trí đều có thể hoán đổi).

Đội hình Khống Chế-Sát Thương:

(Quách Gia – Tào Nhân – Hạ Hầu Đôn – Tuân Úc – Trương Hợp.)

*

Cách đánh:

• Các hiệu ứng trong đội hình này: trầm mặc (câm lặng), choáng, vô địch, hồi sinh lực, khống chế đa dạng kèm hồi phục, kẻ địch sẽ nằm gọn trong tay ta.• Quách Gia trầm mặc địch hàng trước, Tào Nhân choáng địch hàng dọc, Hạ Hầu Đôn kiên cường phản đòn và có khả năng hồi sinh lực, Trương Hợp vô địch thuẫn bảo vệ đồng đội, Tuân Úc trị liệu hiệu quả cao.• Đội hình này đã kích hoạt hợp kích Hạ Hầu Đôn+Tào Nhân, Trận Hình thông qua khống chế và bảo vệ, giảm sát thương phe ta, tiêu diệt kẻ địch.

Phân tích tướng:

Vị trí 1 Quách Gia, thi triển kỹ năng gây trầm mặc địch hàng trước, có thể hạn chế địch hàng trước thi triển kỹ năng ở lượt đầu.• Vị trí 2 Tào Nhân, thi triển kỹ năng choáng địch hàng dọc, có thể hạn chế địch hàng dọc thi triển kỹ năng ở lượt đầu.• Vị trí 3 Hạ Hầu Đôn, thi triển kỹ năng tấn công địch hàng dọc, hồi phục sinh lực bản thân, có khả năng phản đòn mạnh, có thể khắc chế phe địch một mình diệt Tướng (Vị trí 2, 3 có thể hoán đổi).• Vị trí 4 Tuân Úc, trị liệu hiệu quả cực cao, khả năng hồi sinh lực khi bị tấn công đảm bảo khả năng sống sót của đội.• Vị trí 5 Trương Hợp, thi triển kỹ năng tấn công đơn vị Tướng địch hàng sau, vô địch bảo vệ đồng đội sinh lực thấp nhất, có khả năng bảo vệ cao.• Vị trí 6 Nhân vật, sát thương cao, sinh lực cũng không tồi, đánh được chịu đòn được (Tất cả vị trí đều có thể hoán đổi).

Trận Hình Nước Thục

– Thục có khả năng gây sát thương lớn, thông qua sát thương bạo kích nhầm nhanh chóng diệt kẻ địch.

– Áp dụng chiến thuật một đòn tất thắng để tốc chiến tốc thắng; hoặc khống chế kẻ địch, tiêu diệt dần dần. Chiến thuật đa dạng với nhiều tổ hợp.

– Tổ hợp khác nhau sẽ có hiệu quả khác nhau, mục đích đều nhằm tạo ra sát thương cao nhất.

Đội hình Sát Thương-Bạo Kích:

Mã Siêu – Lưu Bị – Trương Phi – Hoàng Trung – Quan Vũ.

*

Cách đánh:

• Mã Siêu Tiên Thủ cung cấp hộ thuẫn giảm sát thương cho hàng trước; Lưu Bị trị liệu mạnh và khi bị sát thương kỹ năng giúp hồi sinh lực toàn đội, đảm bảo khả năng sống sót của đồng đội.• Trương Phi, Quan Vũ, Hoàng Trung có lượng sát thương cao, nhanh chóng tiêu diệt kẻ địch.• Đội hình này đã kích hoạt hai nhóm hợp kích Mã Siêu+Hoàng Trung, Quan Vũ+Trương Phi, gây sát thương bạo kích mạnh.

Phân tích tướng:

Vị trí 1 Mã Siêu, sau khi thi triển kỹ năng giúp hàng trước phe ta nhận được Hộ Thuẫn Giảm Thương, tăng khả năng sống sót của đội.• Vị trí 2 Nhân vật, sát thương cao, sinh lực cũng không tồi, đánh được chịu đòn được.• Vị trí 3 Lưu Bị, khả năng trị liệu mạnh và khi bị sát thương kỹ năng giúp hồi sinh lực toàn đội, đảm bảo khả năng sống sót của đồng đội.• Vị trí 4 Trương Phi, thi triển kỹ năng tấn công địch hàng trước, sinh lực càng thấp sát thương càng cao, khả năng sát thương mạnh.• Vị trí 5 Hoàng Trung, thi triển kỹ năng tấn công địch hàng trước, tiêu diệt nhanh kẻ địch sinh lực thấp.• Vị trí 6 Quan Vũ, gây sát thương đơn vị hàng trước mạnh, tỉ lệ bạo kích cao, thích hợp một mình diệt nhanh Tướng chính của địch hàng trước(Vị trí 2, 3, 4, 5, 6 có thể hoán đổi).

Xem thêm: Cách Chơi Nakroth Liên Quân Mobile Mùa 17, Hướng Dẫn Chơi Nakroth Liên Quân Mobile Mùa 17

Đội hình Khống Chế-Sát Thương:

(Quan Vũ – Từ Thứ – Lưu Bị – Bàng Thống – Trương Phi.)

*

Cách đánh:

• Ngoài việc đảm bảo khả năng sát thương còn tăng khả năng khống chế phe địch của Từ Thứ và khả năng tăng tấn công của Bàng Thống.• Trương Phi, Quan Vũ gây sát thương mạnh, Bàng Thống tăng hiệu quả tấn công cho toàn đội, sát thương thêm bạo kích.• Đội hình này đã kích hoạt hai nhóm hợp kích Bàng Thống+Từ Thứ, Quan Vũ+Trương Phi, sát thương đội mạnh hơn.

Phân tích tướng:

Vị trí 1 Quan Vũ, gây sát thương đơn vị hàng trước mạnh, tỉ lệ bạo kích cao, thích hợp một mình diệt nhanh Tướng chính của địch hàng trước, giành lấy ưu thế.• Vị trí 2 Từ Thứ, thi triển kỹ năng kèm hiệu quả choáng, khống chế tốt Tướng địch hàng sau, gián đoạn kỹ năng thi triển của mục tiêu, trì hoãn sát thương phe địch.• Vị trí 3 Lưu Bị, khả năng trị liệu mạnh và khi bị sát thương kỹ năng giúp hồi sinh lực toàn đội, đảm bảo khả năng sống sót của đồng đội.• Vị trí 4 Bàng Thống, tăng tối đa sát thương sát thương của Tướng.• Vị trí 5 Nhân vật, sát thương cao, sinh lực cũng không tồi, đánh được chịu đòn được.• Vị trí 6 Trương Phi, thi triển kỹ năng tấn công địch hàng trước, sinh lực càng thấp sát thương càng cao, khả năng sát thương mạnh (Tất cả vị trí đều có thể hoán đổi).

Trận Hình Nước Ngô

– Ngô có khả năng hỏa công mạnh, với mục tiêu bị thiêu đốt có thể tăng tấn công và tăng tỉ lệ khống chế.

– Tướng hỏa công là nòng cốt của đội, thiêu đột kẻ địch, sau đó gây sát thương bạo phát.

– Đánh xoay quanh khả năng của các Tướng hỏa công có thể kết hợp thành nhiều tổ hợp, phát huy tối đa ưu thế thiêu đốt.

Đội hình Khống Chế-Sát Thương:

(Thái Sử Từ – Lục Tốn – Lữ Mông – Tôn Quyền – Cam Ninh.)

*

Cách đánh:

• Kết hợp Thái Sử Từ hỏa công mục tiêu hàng trước, Lục Tốn hỏa công hàng sau, gây sát thương toàn diện phe địch.• Thái Sử Từ kết hợp Tôn Quyền, gây sát thương địch hàng trước, Lục Tốn kết hợp Cam Ninh, gây sát thương địch hàng sau, Lữ Mông khiến mục tiêu thiêu đốt có xác suất kèm hiệu quả choáng, đạt tối đa mục đích khống chế mục tiêu.• Đội hình này đã kích hoạt hai nhóm hợp kích Thái Sử Từ+Tôn Quyền, Cam Ninh+Lữ Mông, gây sát thương lớn.• Thái Sử Từ, Lục Tốn thiêu đốt toàn diện phát huy tối đa kỹ năng Lữ Mông tấn công toàn thể phe địch kèm hiệu quả choáng.

Phân tích tướng:

Vị trí 1 Thái Sử Từ, thi triển kỹ năng gây hiệu quả thiêu đốt cho địch hàng trước.• Vị trí 2 Lục Tốn, thi triển kỹ năng gây hiệu quả thiêu đốt cho địch hàng sau (Vị trí 1, 2 có thể hoán đổi).• Vị trí 3 Lữ Mông, gây sát thương toàn thể phe địch, kèm hiệu quả choáng, khống chế phe địch.• Vị trí 4 Tôn Quyền, thi triển kỹ năng gây sát thương cho địch hàng trước, có tăng sát thương với mục tiêu bị thiêu đốt.• Vị trí 5 Cam Ninh, thi triển kỹ năng gây sát thương lớn cho kẻ địch hàng sau, có tăng sát thương với mục tiêu bị thiêu đốt, có khả năng tiêu diệt nhanh địch hàng sau.• Vị trí 6 Nhân vật, sát thương cao, sinh lực cũng không tồi, đánh được chịu đòn được (Vị trí 3, 4, 5 có thể hoán đổi).

Đội hình Sát Thương-Hàng Trước:

(Thái Sử Từ – Thượng Hương – Tôn Quyền – Đại Kiều – Tiểu Kiều.)

*

Cách đánh:

• Kết hợp khả năng hỏa công hàng trước của Thái Sử Từ, gây sát thương và khống chế địch hàng trước.• Thượng Hương, Tôn Quyền gây sát thương cho mục tiêu bị thiêu đốt, bạo kích tăng, Tiểu Kiều khiến cho mục tiêu bị thiêu đốt kèm theo hiệu quả tê liệt, tổ hợp với nhau sẽ gây cho địch hàng trước một loạt sát thương và hiệu quả khống chế.• Đội hình này đã kích hoạt hợp kích Thái Sử Từ+Tôn Quyền, Đại Kiều cung cấp khả năng sống sót cho đội, Tiểu Kiều tăng sát thương cho đội.

Phân tích tướng:

Vị trí 1 Thái Sử Từ, thi triển kỹ năng gây hiệu quả thiêu đốt cho địch hàng trước.• Vị trí 2 Thượng Hương, thi triển kỹ năng gây sát thương lớn cho 1 kẻ địch hàng trước, có tăng sát thương với mục tiêu bị thiêu đốt.• Vị trí 3 Tôn Quyền, thi triển kỹ năng gây sát thương cho địch hàng trước, có tăng sát thương với mục tiêu bị thiêu đốt (Vị trí 2, 3có thể hoán đổi).• Vị trí 4 Đại Kiều, thi triển kỹ năng, đánh thường kèm hiệu quả trị liệu liên tục, tăng khả năng sống sót của đội.• Vị trí 5 Nhân vật, sát thương cao, sinh lực cũng không tồi, đánh được chịu đòn được (Vị trí 4, 5 có thể hoán đổi).• Vị trí 6 Tiểu Kiều, thi triển kỹ năng khiến mục tiêu thiêu đốt kèm hiệu quả tê liệt, tăng sát thương cho đồng đội.

Trận Hình Nước Quần Hùng

– Quần Hùng có khả năng khống chế mạnh, đồng thời có khả năng giảm nộ và gây sát thương độc.

– Khả năng khống chế tối đa kéo dài thời gian gây sát thương của kẻ địch; khả năng giảm nộ kéo dài thời gian thi triển kỹ năng của kẻ địch; khả năng duy trì sát thương trúng độc vô cùng nổi bật

– Cách chơi đội khống chế đa dạng, linh hoạt, có thể áp dụng các tổ hợp khống chế khác nhau, giảm sức mạnh kẻ địch và giành chiến thắng.

Đội hình Độc Thương Trận:

Trương Giác – Công Tôn Toản – Giả Hủ – Vu Cát – Viên Thiệu.

*

Cách đánh:

• Kỹ năng kèm hiệu quả trúng độc của Giả Hủ, Vu Cát có sát thương cao, duy trì 2 lượt, số lượt chiến đấu càng lớn, sát thương càng cao.• Trương Giác, Công Tôn Toản, Viên Thiệu khống chế đối thủ tối đa, kéo dài số lượt chiến đấu, phát huy hiệu quả tối đa của sát thương trúng độc.• Đội hình này đã kích hoạt hai nhóm hợp kích Trương Giác+Vu Cát, Giả Hủ+Công Tôn Toản, đảm bảo sát thương, khống chế cùng lúc, gây sát thương mạnh hơn.

Phân tích tướng:

Vị trí 1 Trương Giác, thi triển kỹ năng kèm hiệu quả trầm mặc (câm lặng), có thể hạn chế địch hàng trước thi triển kỹ năng ở lượt đầu.• Vị trí 2 Công Tôn Toản, thi triển kỹ năng kèm hiệu quả giảm nộ, có thể hạn chế địch hàng sau thi triển kỹ năng ở lượt đầu (Vị trí 1, 2 có thể hoán đổi)• Vị trí 3 Giả Hủ, thi triển kỹ năng kèm hiệu quả trúng độc, có thể gây sát thương trúng độc 2 lượt cho địch hàng trước.• Vị trí 4 Nhân vật, sát thương cao, sinh lực cũng không tồi, đánh được chịu đòn được.• Vị trí 5 Vu Cát, thi triển kỹ năng kèm hiệu quả trúng độc, gây sát thương trúng độc trong 2 lượt cho 3 kẻ địch ngẫu nhiên (Vị trí 3, 4, 5 có thể hoán đổi).• Vị trí 6 Viên Thiệu, thi triển kỹ năng kèm hiệu quả tê liệt, khiến phe địch trong 2 lượt không thể đánh thường (không thể hồi nộ), trì hoãn thi triển kỹ năng lượt kế của phe địch, đạt mục đích kéo dài số lượt chiến đấu.

Đội hình Khống Chế-Sát Thương:

Trương Giác – Đổng Trác – Vu Cát – Hoa Đà – Hoa Hùng.

Xem thêm: Cách Giảm Lag Khi Chơi Game Online : 9 Bước (Kèm Ảnh), Cách Giảm Lag Khi Chơi Game Online

*

Cách đánh:

• Vu Cát, Hoa Hùng có khả năng sát thương tốt, Đổng Trác có khả năng sinh tồn mạnh, Trương Giác có khả năng khống chế.• Hoa Đà trị liệu giỏi, giúp tăng khả năng sống sót của đồng đội.• Đảm bảo sát thương, đội hình này đã kích hoạt hai nhóm hợp kích Trương Giác+Vu Cát, Đổng Trác+Hoa Hùng, sát thương mạnh hơn

Phân tích tướng:

Vị trí 1 Trương Giác, thi triển kỹ năng kèm hiệu quả Trầm mặc (câm lặng), có thể hạn chế địch hàng trước thi triển kỹ năng ở lượt đầu.• Vị trí 2 Đổng Trác, thi triển kỹ năng kèm Hộ Thuẫn giảm nhiều sát thương phải chịu.• Vị trí 3 Vu Cát, thi triển kỹ năng kèm hiệu quả trúng độc, gây sát thương trúng độc trong 2 lượt cho 3 kẻ địch ngẫu nhiên.• Vị trí 4 Hoa Đà, năng lực trị liệu giúp đội tăng khả năng sinh tồn• Vị trí 5 Nhân vật , sát thương mạnh, sinh lực cao, tấn công chống đỡ đều ổn (Có thể đổi giữa vị trí 4, 5).• Vị trí 6 Hoa Hùng, tướng tấn công mạnh, gây sát thương lớn lên kẻ địch hàng ngang, có khả năng dứt điểm (Vị trí 3, 6 có thể đổi cho nhau).

https://chơigame365.vn/category/review